Longkankerpatiënt

Op deze website vind je praktische informatie over longkanker en de mogelijke invloed ervan op je dagelijkse leven. Jij als longkankerpatiënt, je partner, familie en vrienden kunnen hier terecht met allerlei medische, psychologische, sociale en spirituele vragen. Voor de moeilijkheden of klachten die gepaard kunnen gaan met jouw ziekte geven we achtergrondinformatie, antwoorden en praktische tips.

Leuven Lung Cancer Group

LLCG staat voor Leuven Lung Cancer Group, een samenwerkingsverband tussen het zorgprogramma Respiratoire Oncologie van het UZ Gasthuisberg en verwijzende artsen, o.a. adviesfunctie voor complexe patiëntendossiers, organisatie van postgraduaat, opstellen van behandelrichtlijnen en coördinatie van multicenter klinisch en translationeel onderzoek.

LLCG stands for Leuven Lung Cancer Group, a cooperation between the clinical care program Respiratory Oncology of the University Hospital Gasthuisberg and referring specialists, for advice on complex patient records, organization of postgraduate teaching, redaction of treatment guidelines, and coordination of multicenter clinical and translational research.